Trường Tiểu học Tô Thị Hiển là một trường mới được thành lập của huyện Đông Anh từ năm học 2006 - 2007, trên cơ sở tách ra từ trường tiểu học Nguyên Khê xã Nguyên Khê. Những năm đầu thành lập, trường được xây dựng trên địa bàn thôn Sơn Du nằm ở phía Tây xã Nguyên Khê có địa bàn dân cư nhỏ hẹp, số dân ít, trình độ dân trí phát triển chậm, nhiều học sinh con gia đình nghèo, khó khăn; 1/4 học sinh thuộc vùng...